Kvalitet vazduha u Beogradu


CITI-SENSE je evropski projekat koji ima za cilj da upozna građane sa stanjem kvaliteta vazduha u gradovima korišćenjem novih tehnologija. CITI-SENSE tim bi želeo da vam omogući da saznate nešto više o kvalitetu vazduha sredine u kojoj živite kako bi adekvatno reagovali na dobijene informacije. Detalje o projektu možete pročitati na www.citi-sense.eu i http://belgrade.citi-sense.eu/


Ova anketa je deo CITI-SENSE projekta i pomoću nje pokušavamo da saznamo nešto više o tome šta građani misle o problemima kvaliteta vazduha u Beogradu.

Anketa je u potpunosti anonimna. Naša obaveza je da sprovedemo kompletnu obradu dobijenih odgovora i da rezultate ankete učinimo javno dostupnim. Rezultate ankete sprovedene u Beogradu možete videti na lokalnoj web strani (http://belgrade.citi-sense.eu/), a rezultate iz ostalih CITI-SENSE gradova učesnika na centralnoj web strani projekta (http://co.citi-sense.eu/). Takođe, pozivamo vas da nas pratite i na (#facebook).


Molimo vas da izdvojite malo svog vremena i da popunite ovu kratku anketu. Kliknite na strelicu koja se nalazi na dnu strane. Popunjavanje će trajati oko 5-10 minuta.

Želimo da vam se zahvalimo na podršci!

Ukoliko budete imali nekih pitanja u vezi sa temom, kontaktirajte nas u bilo koje vreme na e-mail adresu citisense.beograd@vin.bg.ac.rs.


Srdačno,
Vaš CITI-SENSE BEOGRAD tim!

>>

Kvalitet vazduha u Beogradu

O vama


<<
>>

Kvalitet vazduha u Beogradu

Šta mislite o kvalitetu vazduha u Beogradu?


<<
>>

Kvalitet vazduha u Beogradu

Kako kvalitet vazduha utiče na vaše zdravlje?


<<
>>

Kvalitet vazduha u Beogradu

Šta mislite o mogućnostima koje vam se pružaju da bi se informisali o stanju kvaliteta vazduha u Beogradu?
<<
>>

Kvalitet vazduha u Beogradu

Ko može da unapredi kvalitet vazduha u Beogradu?
<<
>>

Kvalitet vazduha u Beogradu

Pružite nam povratnu informaciju


<<
>>

Kvalitet vazduha u Beogradu

Fakultativna pitanja za građane o informacijama koje se tiču kvaliteta vazduha
<<
>>

Kvalitet vazduha u Beogradu

Sada ste spremni da pošaljete vaše odgovore. Napominjemo još jednom da je anketa u potpunosti anonimna. Mi ćemo sprovesti kompletnu obradu dobijenih odgovora i rezultate ankete ćemo učiniti javno dostupnim. Rezultate ankete sprovedene u Beogradu možete videti na lokalnoj web strani (http://belgrade.citi-sense.eu/), a rezultate iz ostalih CITI-SENSE gradova učesnika na centralnoj web strani projekta (http://co.citi-sense.eu/).

Molimo vas da na kraju strane kliknete na submit.

<<

About CivicFlow

CivicFlow platform facilitates the creation and distribution of civic engagement campaigns.

Want to know more - please visit www.civicflow.com

Acknowledgment

Thank you for participating

About

Errors

<<